Her i Norge liker vi å tro at vi er veldig miljøvennlige, men vi er faktisk helt på topp i verden når det gjelder energibruk per innbygger. Nå er det kanskje ikke en veldig energieffektiv måte å leve på, der vi bor i store hus som må holdes varme på kalde vinterdager, og med lange avstander og for få folk til å lage en lønnsom og effektiv kollektiv infrastruktur. Men, det er mye vi kan gjøre for å få ned energiforbruket, og bli mer energieffektiv i hjemmet.

Energieffektiv hverdag med smarte hus

Det vi bruker definitivt mest energi på i hjemmet, er oppvarming. Her er det ofte mye å hente. Nye hus er som regel mer energieffektiv enn gamle, dette er gjerne fordi gamle hus ikke er isolert etter samme standard som nye, og har sprekker og glipper hvor kald luft siger inn. En varmepumpe er en meget energieffektiv måte å varme opp hjemmet på, og ved å installere en slik kan du faktisk halvere strømforbruket ditt til oppvarming. Hvis du liker å lufte mye, går mye varme ut, og man sier gjerne at man «fyrer for kråkene». Hvis du ønsker å lufte leiligheten, er det mest effektive å åpne alle luker og la vinden blåse gjennom i noen minutter, før du igjen stenger vinduene. På denne måten får du luftet ut uten at alt for mye varme går tapt.

Bli mer energieffektiv med små justeringer

De små tingene man kan gjøre kan også spare litt, som å passe på å ikke la lys og varme stå på i rom man ikke bruker, samt å bruke mindre varmt vann til oppvask. Når du går til innkjøp av ny elektronikk og hvitevarer kan det også lønne seg å se på strømforbruket, siden det kan være store forskjeller mellom forskjellige typer, og du kan ofte spare inn merkostnaden for et godt kjøleskap eller en god oppvaskmaskin ved at den over tid er mer energieffektiv og bruker mindre strøm.